Praeiti renginiai

Politinio proceso stebėsenos portalai: naujos pilietinio dalyvavimo formos

VU TSPMI ir Lietuvos politologų asociacijos metinės konferencijos "Lietuvos politinio proceso problemos: istorinės prielaidos, dabarties peripetijos ir perspektyvos" diskusija

16.00 - 18.00, ketvirtadienis, 2011 lapkričio 17 d.

VU TSPMI Didžioji konferenciju salė (Vokiečių g. 10, Vilnius, 402 aud.)

Moderatoriai: Tomas Krilavičius, BPTI, VDU ir Vaidotas Morkevičius, KTU

Pristatymų medžiaga

Video transliacija: Politinio proceso stebėsenos portalai: naujos pilietinio dalyvavimo formos

Transliacijos direktorius Emilis Dambauskas ir kvietimas dalyvauti diskusijoje


Tiems, kas nori ir paklausti: video bambuser puslapiuose

Dalyvauja (tiesiogiai arba virtualiai)

Anotacija

Per pastaruosius keletą metų internetinėje erdvėje gana sparčiai ėmėsi kurtis portalai, kuriuos kuria aktyvūs piliečiai siekiantys stebėti Lietuvos politinį procesą, pateikti įmanomai objektyvią informaciją apie jį bei sukurti alternatyvias tradicinėms politinio dalyvavimo formas. Paminėtini svarbiausi iš jų: idemokratija.info (dabar – atviras-seimas.info), e-demokratija.lt, manobalsas.lt, manoseimas.lt, kaveikiavaldzia.lt, parasykjiems.lt, viesai.lt, seime.lt. Atsirado ir tokius projektus vienyti bandantis portalas manovalstybe.lt. Dauguma jų perima Vakarų pasaulyje gana populiarių panašių visuomeninių projektų (pavyzdžiui, govtrack.us, theyworkforyou.com, mysociety.org, writetothem.com, smartvote.ch ir kt.) patirtį ir stengiasi įgyvendinti Lietuvoje. Galima sakyti, kad jų pagalba bandoma spręsti šiuo metu (ne tik Lietuvoje) aktualią žemo (arba mažėjančio) pasitikėjimo tradicinėmis politinėmis institucijomis problemą.

Nors skiriasi portalų turinys ir konkreti paskirtis, tačiau ilgainiui jie gali tapti svarbiu Lietuvos politinio proceso instrumentu, kurio pagalba piliečiai galės išreikšti nuomonę apie politinėse institucijose svarstomus teisės aktus, užduoti klausimus politikams ir pareigūnams, svarstyti politikos priemones ir pan. Taigi šių portalų kūrimo istorijos ir perspektyvų analizė yra svarbus ir „karštas“ politikos mokslų tyrinėjimų objektas. Apskritojo stalo diskusijoje portalų kūrėjai, vystytojai ir politikos (mokslų) bei informacinių technologijų sankirtoje dirbantys asmenys pristatys ir aptars pagrindines tokių portalų kūrimo ir plėtojimo problemas, tikslus, siekius bei teikiamas galimybes, aptariant ir klausimus svarbius politikos mokslams: politinio proceso skaidrumo ir racionalumo užtikrinimas, politinio dalyvavimo formos bei piliečių galimybės daryti tiesioginę įtaką politikai.